Szkoła Polska im. Jana Pawła II przy Ambasadzie RP w BRUKSELI z siedzibą przy Polskiej Wspólnocie Katolickiej Szkoła Polska im. Jana Pawła II przy Ambasadzie RP w BRUKSELI z siedzibą przy Polskiej Wspólnocie Katolickiej

Kontakt

SZKOŁA POLSKA

IM. JANA PAWŁA II

PRZY AMBASADZIE RP W BRUKSELI

Z SIEDZIBĄ PRZY POLSKIEJ WSPÓLNOCIE KATOLICKIEJ

Adres szkoły

Rue d’Angleterre, 43-45

1060 Bruxelles

Adres do korespondencji:

s. Aleksandra Pietruszewska

Rue Jourdan 80

1060 Bruxelles

Kontakt

Sekretariat

Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 14.00 – 16.00, w czasie zajęć szkolnych telefon do sekretariatu jest niedostępny

p. Aneta Czapska

Tel: +32473743854

E-mail: sekretariat.pwk@orpeg.pl

Kierownik

s. Aleksandra Pietruszewska

Tel: +32495190422

E-mail: pwk@orpeg.pl

Dojazd

Tramwaj: 23,90,55 – przystanek Porte de Hal lub Gare du Midi,

Tramwaj 18,81,82,56 – przystanek Gare du Midi;

Metro: stacja Gare du Midi;

Autobus: 52 – przystanek Gare du Midi

Zajęcia w szkole odbywają się we wtorki, środy , piątki i soboty.