Szkoła Polska im. Jana Pawła II przy Ambasadzie RP w BRUKSELI z siedzibą przy Polskiej Wspólnocie Katolickiej Szkoła Polska im. Jana Pawła II przy Ambasadzie RP w BRUKSELI z siedzibą przy Polskiej Wspólnocie Katolickiej

Kalendarz

Informacje na rok szkolny 2020/2021

Dni wolne od zajęć w szkole:

  • 2 listopada – 9 listopada 2020
  • 11 listopada 2020
  • 21 grudnia 2020 – 4 stycznia 2021
  • 15 lutego – 22 lutego 2021
  • 29 marca – 19 kwietnia 2021
  • 01 maja 2021

Zakończenie roku szkolnego i rozdanie świadectw: 22 czerwca 2021 r. – wtorek, 23 czerwca 2021 r. – środa, 25 czerwca 2021 r. – piątek, 26 czerwca 2021 r. – sobota.