Szkoła Polska im. Jana Pawła II przy Ambasadzie RP w BRUKSELI z siedzibą przy Polskiej Wspólnocie Katolickiej Szkoła Polska im. Jana Pawła II przy Ambasadzie RP w BRUKSELI z siedzibą przy Polskiej Wspólnocie Katolickiej

Grono pedagogiczne

Rok szkolny 2018/2019

 

Kierownik szkoły

s. Aleksandra Pietruszewska MChR

Edukacja wczesnoszkolna

mgr Agnieszka Andryszczyk
mgr Joanna Boratyńska
mgr Aneta Czapska
mgr Anna Zalewska

Język polski

mgr Sylwia Maj
mgr Sylwia Naguszewska
mgr Halina Szołtysik

Wiedza o Polsce

mgr Grzegorz Zdanek
mgr Halina Szołtysik

Religia

s. Agata Kożuchowska MChR
s. Aleksandra Pietruszewska MChR
mgr Iwona Porowska