Szkoła Polska im. Jana Pawła II przy Ambasadzie RP w BRUKSELI z siedzibą przy Polskiej Wspólnocie Katolickiej Szkoła Polska im. Jana Pawła II przy Ambasadzie RP w BRUKSELI z siedzibą przy Polskiej Wspólnocie Katolickiej

Aktualności

O szkole

O szkole

Organem prowadzącym Szkołę jest Minister Edukacji Narodowej. Nadzór pedagogiczny nad Kierownikiem Szkoły sprawuje Dyrektor Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą. Nadzór nad działalnością Szkoły w zakresie spraw finansowych i administracyjnych sprawuje Dyrektor Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą we współpracy z Ambasadorem Rzeczypospolitej Polskiej w Królestwie Belgii.

Szkoła Polska im. Jana Pawła II przy Ambasadzie RP w Brukseli z siedzibą przy Polskiej Misji Katolickiej umożliwia uczniom uczęszczającym do szkół działających w systemie oświaty Królestwa Belgii, uzupełnienie wykształcenia w zakresie szkoły podstawowej i gimnazjum. Realizacja zadań odbywa się zgodnie z planem nauczania uwzględniającego ramy programowe kształcenia uzupełniającego w zakresie znajomości języka polskiego i wiedzy o Polsce.

Czytaj więcej
O szkole
materiały dodatkowe

Warto zobaczyć

Szkoła Polska im. Jana Pawła II przy Ambasadzie RP w BRUKSELI z siedzibą przy Polskiej Wspólnocie Katolickiej

Adres:

Rue d'Angleterre, 43-45 1060 Bruxelles

Godziny otwarcia:
wtorek
16:15 - 19:30
środa
13:00 - 20:25
piątek
16:00 - 20:55
sobota
8:00 - 17:55