ZMIANY W ORGANIZACJI KLAS W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Obecna:
Klasa 5a i 5b zostaną połączone w klasę - 6a i będą miały zajęcia w środę od 13:50.
Klasa 7a i 7b zostaną połączone w klasę - 7a i będą miały zajęcia w piątek od 16:00.
Klasa 4a jako klasa - 5a będzie miała zajęcia w Sali przy PMK.
Z klas: 3c,3d,3e powstaną dwie klasy: - 4c i 4d - zajęcia w piątek od 16:00.
Klasy 3f i 3g zostaną połączone w klasę - 4e zajęcia w sobotę od godz. 8:00.