WYSTAWA "PANCERNE SKRZYDŁA"

Wystawa upamiętniająca udział Maczkowców w wyzwalaniu Belgii we wrześniu 1944 roku jest multimedialna. Są ekrany dotykowe, filmy wideo, pamiątki z tamtych czasów, jest także kilkadziesiąt plansz i zdjęć.

Ambasador Polski w Belgii Artur Orzechowski powiedział Polskiemu Radiu, że wystawa będzie pokazywana w całym kraju, Bruksela to pierwszy przystanek.

- Mimo że Bruksela nie została wyzwolona przez Polaków, chcemy, żeby tutaj w Belgii, w centrum Europy pokazać tę historię, niekiedy mało znaną wśród Europejczyków - powiedział ambasador Artur Orzechowski.

"Nie ma ceny, której nie zapłacili za wolność"

 Wystawa ma przypomnieć Europie ile zawdzięcza polskiemu żołnierzowi - tak mówił w belgijskiej stolicy szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk. Powiedział, że dobrym momentem jest właśnie 75. rocznica szlaku bojowego I Dywizji Pancernej generała Stanisława Maczka.  - Tą wystawą inaugurujemy cykl przedsięwzięć, które mają na celu przypomnienie Zachodniej Europie, jaki był wkład polskiego żołnierza i Polski w to, że Europa stała się wolna i demokratyczna, że zrzuciła jarzmo narodowo-socjalistycznej niemieckiej Trzeciej Rzeszy. Ta wystawa, którą dzisiaj w Królewskim Muzeum Armii będzie mieli okazję otworzyć, jest dobrym momentem aby przypomnieć w Belgii, w Brukseli jak ogromny był wkład polskiego żołnierza w wyswobodzenie tego kraju– powiedział minister Kasprzyk.

Minister Kasprzyk podkreślił, że pamięć o żołnierzach generała Stanisława Maczka jest żywa wśród starszego pokolenia w Belgii, ale Polsce zależy też na tym, aby tę historię poznało też młode pokolenie.

- Dlatego, że nasza historia i nasz wkład w historię Europy jest nie do przecenienia. Polscy żołnierze, którzy jako pierwsi powiedzieli stanowcze "nie" dwóm największym totalitaryzmom, jakim była niemiecka Trzecia Rzesza i sowiecki komunizm, udowodnili, że nie ma ceny, której nie zapłaci się za wolność nie tylko własnego kraju, ale za wolność wszystkich narodów i państw ciemiężonych – powiedział Jan Józef Kasprzyk.

Wystawę "Pancerne Skrzydła” będzie można oglądać w Królewskim Muzeum Armii do 29 marca. Później będzie pokazywana co miesiąc w tych belgijskich miastach, które wyzwalali żołnierze generała Stanisława Maczka.