WIZYTA PIERWSZEJ DAMY

W sobotę 28 września br. zaszczyciła nas swoją obecnością Pierwsza Dama RP, pani Agata Kornhauser-Duda. Para Prezydencka przyjechała do Królestwa Belgii, by wziąć udział w obchodach 75-lecia wyzwolenia Flandrii przez I Polską Dywizję Pancerną Generała Stanisława Maczka.

Wizyta w naszej placówce to ogromne wyróżnienie dla społeczności szkolnej, a zarazem niezwykłe przeżycie dla uczniów i osób związanych ze szkołą. Po uroczystym powitaniu Pierwsza Dama obejrzała przedstawienie o dzieciństwie patrona szkoły, św. Jana Pawła II, przygotowane przez uczniów.

Podczas przemówienia Małżonka Prezydenta w ciepłych słowach wyrażała się o młodych Polakach mieszkających poza granicami kraju, którzy w czasie wolnym uczęszczają do szkół polonijnych. Podkreśliła, że zdaje sobie sprawę, ile wysiłku i zaangażowania wymaga dodatkowa nauka, oraz wyraziła przekonanie, że trud ten przyniesie w przyszłości niewątpliwe korzyści. Jednocześnie przyznała, że wizyty w polskich szkołach poza granicami kraju są dla niej bardzo ważne. Dodała, że głęboko wierzy w misję tych ośrodków, które – ucząc języka polskiego, historii i geografii oraz przekazując wiedzę o wielkich rodakach, o polskiej kulturze i dorobku – „są jednym z filarów budowania i podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej”. Pierwsza Dama sprawiła następnie niespodziankę najmłodszym uczniom, dołączając do ich zajęć.

Pani Agata Kornhauser-Duda spotkała się również z dyrekcją szkoły – s. Aleksandrą Pietraszewską oraz ks. Władysławem Walaszczykiem – oraz z gronem pedagogicznym. Była bardzo zainteresowana działalnością placówki – realizowanymi projektami oraz bliską współpracą szkoły z rodzicami uczniów. – Dziękuję za pielęgnowanie i nauczanie młodego pokolenia wartości patriotycznych oraz za podtrzymywanie polskości. Tym samym wyrażają państwo troskę o przyszłe pokolenia Polaków – powiedziała, zwracając się do nauczycieli. 

Oficjalna relacja: bit.ly/AKD_SzkołaPolska

(Zdjęcia pochodzą z oficjalnej strony Kancelarii Prezydenta RP).