UROCZYSTOŚCI NA POLSKIM CMENTARZU W LOMMEL

Każdego roku wrześniowa niedziela poświęcona jest oddaniu czci żołnierzom z dywizji pancernej gen. Stanisława Maczka oraz lotnikom, którzy oddali swe życie w czasie II wojny światowej wyzwalając tereny północnej Belgii. Uroczystość w 100 rocznicę odzyskania niepodległości uświetniło przybycie przedstawiciela króla Belgii, burmistrza miasta Lommel – p. Petera Vanvelthovena, polskiego korpusu dyplomatycznego z Panem Arturem Orzechowskim, Ambasadorem RP w Królestwie Belgii, przedstawicieli Instytutu Pamięci Narodowej oraz licznych organizacji polonijnych. W licznych wystąpieniach podkreślano odwagę polskich żołnierzy oraz ich determinację, by walczšc o wolność innych krajów przyczyniać się do odzyskania niepodległości przez Polskę. Wielu z tych żołnierzy poświęciło w imię tych wartości swoje życie.

W tym właśnie miejscu niezwykle wzruszająco wybrzmiały słowa Zbigniewa Herberta z wiersza „Przesłanie pana Cogito” na akademii przygotowanej przez młodzież z polskiej szkoły w Antwerpii. Jak również słowa modlitwy w intencji poległych żołnierzy w czasie sprawowanej na cmentarzu mszy świętej.
W uroczystości wzięła udział młodzież klas 7, 8 szkoły podstawowej i klasy 3 gimnazjum naszej szkoły wraz z nauczycielami: Panią Sylwią Maj, Panią Anną Zalewską i Panem Grzegorzem Zdankiem oraz grupą rodziców.