PODZIĘKOWANIA OD S. KIEROWNIK ALEKSANDRY PIETRUSZEWSKIEJ