PODRĘCZNIKI

PODRĘCZNIKI - rok szkolny 2020/2021

Uczniowie zaopatrują się w podręczniki i lektury do języka polskiego, wiedzy o Polsce i religii  we własnym zakresie.

KLASA 1 LO

 

 

Język polski:

 

  •  „Sztuka wyrazu". Autorzy - Katarzyna Budna, Beata Kapela-Bagińska.. cz.1 Starożytność, Średniowiecze oraz cz.2 Renesans, Barok, Oświecenie. GWO

 

WOP: 

 

  • „HISTORIA. Podręcznik liceum i technikum. Zakres podstawowy.”

Autorzy - Michał Norbert Faszcza, Radosław Lolo, Krzysztof Wiśniewski . WSiP

 

  

Religia:

  • „Świadczę o Jezusie w Kościele" Podręcznik dla I klasy szkół ponadgimnazjalnych

pod red. ks. Roberta Strusa i ks. Wiesława Galanta, wyd. Gaudium

 

KLASA 2 LO

 

 

Język polski:

  • "Sztuka wyrazu", cz. 1 Romantyzm oraz cz. 2 Pozytywizm, GWO

 

 

WOP: 

  • 3 letnie LO   -   „Po prostu  HISTORIA”. Szkoły ponadgimnazjalne.

Autorzy – Rafał Dolecki, Krzysztof Gutowski, Jędrzej Smoleński. WSiP

 

  • 4 letnie LO   -   „HISTORIA. Podręcznik liceum i technikum. Zakres podstawowy. Klasa 2”

Autor - Jarosław Czubaty. WSiP

 

  

Religia:

  • „Świadczę o Jezusie w świecie" Podręcznik do religii dla II klasy szkół ponadgimnazjalnych

 pod red. ks. Roberta Strusa, wyd. Gaudium