LEGITYMACJE SZKOLNE


Informujemy , że do dnia 27 października 2017 przyjmowane są:

 • wnioski o nowe legitymacje szkolne.
 • legitymacje do przedłużenia ich ważności

Poprawnie wypełnione wnioski i legitymacje należy składać u wychowawców.
Wniosek można pobrać poniżej, na stronie w zakładce menu DOKUMENTY SZKOLNE lub otrzymać w szkole u pani woźnej.

Wypełnienie wniosku:

 • formularz należy wypełnić dokładnie i wyraźnie ( najlepiej pismem drukowanym),
 • potrzebny jest tylko jeden formularz( na stronie zamieszczone są po dwa egzemplarze),
 • trzeba dodać zdjęcie legitymacyjne:
  - nie przyklejać
  - podpisać z tyłu - imię, nazwisko, klasa
  - przyciąć do podanych rozmiarów - musi zmieścić się w podanej ramce.

Następny termin przyjmowania wniosków - 23 marca 2018 r.

Wniosek do pobrania