JOZEF PIŁSUDSKI I NIEPODLEGŁOŚĆ POLSKI - HISTORIA ZAPISANA W PIEŚNI

Nasza przeszłość nadaje kształt naszej przyszłości...”

Józef Piłsudski i niepodległość- historia zapisana w pieśni.

W sobotę 25 listopada uczniowie klasy 6 i 2 gimnazjum mieli okazję zapoznać się z postacią Marszałka Józefa Piłsudskiego, obejrzeć zdjęcia, oraz wysłuchać pieśni patriotycznych z tego okresu a także usłyszeć oryginalny głos Marszałka. Młodzież z wielkim zaangażowaniem brała udział w lekcji, którą przeprowadzili dr hab. Danuta Jastrzębska-Golonka i prof. Tadeusz Wolsza z Instytutu Pamięci Narodowej.

"Kto nie szanuje

i nie cenie swojej

przeszłości, ten

nie jest godzien

szacunku

teraźniejszości,

ani nie ma prawa

do przyszłości..."

- Józef Piłsudski