HISTORIA SZKOŁY

Historia naszej szkoły

Szkoła przy Polskiej Misji Katolickiej powstała w 1978 roku pod nazwą Ośrodek Szkolny. Od początku swego istnienia służyła upowszechnieniu polskiego języka, polskiej historii i religii wśród dzieci polskiego pochodzenia. Duszpasterze PMK odpowiedzieli na potrzebę krzewienia polskiej kultury i nauki, którą zgłaszało niemałe środowisko polonijne w stolicy Belgii i  jej okolic. Obecnie, obok dzieci tzw. stałej Polonii, szkoła przyjmuje także dzieci rodziców przebywających w Belgii czasowo.

Liczba uczniów polskiej szkoły z każdym rokiem wzrastała. Na początku działalności zajęcia odbywały się w pomieszczeniach Polskiej Misji Katolickiej, Rue Jourdan 80. Od 2001 szkoła adaptowała nowy budynek przy Rue d'Angleterre. Zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu. Już w pierwszym roku szkolnym podzielono uczniów na pięć grup wiekowych. W roku 2001 do naszej szkoły uczęszczało ok 400 dzieci czyli 19 grup wiekowych plus klasy "0" - przedszkolne.

Od samego początku istnienia placówki zatrudniani byli nauczyciele z wysokimi kwalifikacjami pedagogicznymi. Życzymy, aby każda szkoła podstawowa w Polsce miała tak znakomicie przygotowaną kadrę nauczycielską do nauczania. Każdy nauczyciel uczący w szkole polskiej ma pełne wykształcenie zdobyte na uczelniach wyższych lub uniwersytetach w Polsce. Jest to gwarancja należytego nauczania młodzieży tu uczęszczającej.

            Program nauczania w szkole obejmuje: język polski, Wiedzę o Polsce i religię. Jest on dostosowany do poszczególnych grup wiekowych. Dominującą pozycję zajmuje język polski oraz szeroko rozumiana kultura polska. Wynika to zarówno z obowiązującego programu jak i faktu, że wszystkie lekcje prowadzone są w języku polskim i niosą ze sobą ogromny zasób słownictwa dotyczący także innych dziedzin życia. Najważniejszym zadaniem jest nauczanie poprawnego czytania i pisania oraz posługiwania się językiem polskim, rozbudzenie bądź utrwalenie zainteresowania Polską i jej kulturą.


            Oprócz ogromnej pracy, jaką włożyliśmy w wykształcenie naszej młodzieży szkolnej mamy ogromną satysfakcję z dokonanego dzieła. Te lata nie poszły na marne. Te lata owocowały nowymi rocznikami opuszczającymi naszą szkołę z dobrą wiedzą w zakresie języka polskiego, religii, historii, geografii i świadomością, gdzie się ma swoje korzenie i że należy z nich być dumnym.

            Mamy nadzieje, że Szkoła na trwałe wpisała się w życie dużej części Polonii w Brukseli i to nie tylko tych najbardziej zainteresowanych nauką swoich dzieci. Wysoki profesjonalizm w nauczaniu i prowadzeniu szkoły, zaangażowanie samych nauczycieli i dużej części rodziców, a także stosowanie różnych form nauczania, wychowania, zabawy i rozrywki jest podstawą jej sukcesu. Co roku organizowane są Jasełka, które stały się tradycją naszej szkoły. Warto zauważyć, że Szkolny Punkt Konsultacyjny im. Jana Pawła II przy Ambasadzie RP w Brukseli z siedzibą przy Polskiej Wspólnocie Katolickiej jest również czynnikiem integrującym znaczną cześci Polonii belgijskiej, podtrzymuje związki z kulturą Polski.       

Od października 2006 roku szkoła została włączona do Zespołu Szkół im. J. Lelewela przy Ambasadzie RP w Brukseli, stając się Filią im. Jana Pawła II z siedzibą przy Polskiej Misji Katolickiej z prawem wydawania uczniom świadectw państwowych. Kierownikiem szkoły do roku 2012 był ksiądz Władysław Walaszczyk OMI. Od września 2012 do września 2019 roku rolę kierownika szkoły pełniła s. Dorota Michna MChR. Od września 2019 rolę kierownika szkoły pełni s. Aleksandra Pietruszewska MChR.

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej, z dniem 1 września 2013 r., z dotychczasowej Filii został utworzony Szkolny Punkt Konsultacyjny im. Jana Pawła II przy Ambasadzie RP w Brukseli z siedzibą przy Polskiej Misji Katolickiej.

Obecnie do szkoły uczęszcza 985 uczniów. SPK liczy 40 oddziałów Szkoły Podstawowej i 2 oddziały liceum. Zajęcia odbywają się we wtorki, środy, piątki i soboty.