GRONO PEDAGOGICZNE

GRONO  PEDAGOGICZNE

Rok szkolny 2018/2019

Kierownik szkoły:

 s. Aleksandra Pietruszewska MChR

 

Edukacja wczesnoszkolna:

mgr Agnieszka Andryszczyk

mgr Joanna Boratyńska

mgr Aneta Czapska

mgr Anna Zalewska

 

Język polski:

mgr Sylwia Maj

mgr Sylwia Naguszewska

mgr Halina Szołtysik

 

Wiedza o Polsce:

mgr Grzegorz Zdanek

mgr Halina Szołtysik

 

Religia:

s. Agata Kożuchowska MChR

s. Aleksandra Pietruszewska MChR

mgr Iwona Porowska