DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ 2016

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej kierownik naszej szkoły s. Dorota Michna i nauczyciele otrzymali zaproszenie na spotkanie od pana Ambasadora RP Artura Orzechowskiego oraz pana Konsula Generalnego Piotra Adamiuka. Spotkanie, połączone z poczęstunkiem, odbyło się 14 października w salonach Ambasady RP w Brukseli. Pan Ambasador podziękował zgromadzonym nauczycielom za ich pracę edukacyjną i włączanie się w inicjatywy upowszechniające polski język, kulturę i historię, a także życzył dalszych sukcesów zawodowych i osobistych. Następnie odczytał list Prezydenta RP i jego małżonki skierowany do nauczycieli szkół polonijnych. W uroczystości uczestniczyli nauczyciele z wszystkich polskich szkół w Belgii, była to więc doskonała okazja do rozmowy i wymiany doświadczeń.