AKADEMIA POŚWIĘCONA ŚW. JANOWI PAWŁOWI II

Część artystyczną poświęconą Świętemu Janowi Pawłowi II przygotowali uczniowie klasy 6e i 1 gimnazjum pod przewodnictwem s. Agaty Kożuchowskiej i katechetki p. Iwony Porowskiej. Były więc religijne utwory poetyckie, ulubiona pieśń Jana Pawła II "Barka," i myśli naszego Wielkiego Rodaka. W pięknej oprawie oratorskiej, muzycznej i plastycznej zostały przypomniane najważniejsze chwile z życia Jana Pawła II, którego dzisiaj postrzegamy jako drogę do świętości. Wzywał bowiem każdego z nas do odwagi i ufności. Wołał: "Nie lękajcie się", "Jesteście moją nadzieją". Młodzi członkowie społeczności uczniowskiej zadeklarowali, że postarają się nie zawieść tych nadziei i oczekiwań. Kolejny raz przekonaliśmy się, że emocje związane z osobą Świętego Jana Pawła II nie opadają, lecz skłaniają do refleksji i powodują moc wzruszeń. Jego obecność, niezapomniane myśli i idee na zawsze zostały zapisane w życiu każdego z nas.