100 LAT NIEPODLEGŁOŚCI

Młodsi uczniowie naszej szkoły na lekcjach języka polskiego poznawali znaczenie symboli narodowych.W poszczególnych klasach dzieci wysłuchały „Legendy o Orle Białym”, Inni z zainteresowaniem oglądali film „Jestem dumny, że jestem Polakiem”zapoznali się z tekstem piosenki„Co to jest niepodległość?”. W każdej klasie uczniowie wykonali piękne prace plastyczne i dekoracje sal lekcyjnych, kotyliony i chorągiewki. W sali klasy 3 e powstało drzewo „100 lat WOLNOŚCI”, które ozdobiło ścianę.
W klasie 2 d odbył się mały konkurs recytatorski.W rozmowach na temat patriotyzmu uczniowie zgodnie stwierdzili, że prawdziwy patriota szanuje symbole narodowe, pamięta o swoich przodkach, interesuje się historią i obecną sytuacją swojej Ojczyzny, dba o poprawność języka ojczystego, chodzi do polskiej szkoły, wyraża szacunek dla narodowej tradycji. Te wszystkie walory nasi uczniowie mają zakodowane głęboko w sercach.

W ramach przygotowań do konkursu „DROGI DO WOLNOŚCI” klasa 4 c i klasa 4 d przygotowały piękne albumy o Józefie Piłsudskim.Starsi uczniowie na lekcjach rozpoznawali polskie miasta po symbolach i kolorowali mapę Polski.
Mogli też wyrazić, jak w ich odczuciu Polska smakuje, wygląda, brzmi i pachnie.
Inni przygotowali gry planszowe o tematyce niepodległościowej i patriotycznej. Ogromnym zainteresowaniem cieszyło się bingo z symbolami Polski.